ỐNG THÉP

MẶT BÍCH

VAN BI ỐNG NƯỚC

thông tin liên hệ
Mr. Hoàng Hảo
Giám Đốc - 0914.365.949

Mặt bích UNI

Mặt bích tiêu chuẩn UNI
Mặt bích tiêu chuẩn UNI
Mặt bích tiêu chuẩn UNI
Mặt bích tiêu chuẩn UNI